UMĚNÍ MĚNÍ, OTEVÍRÁ,
PROPOJUJE, POSILUJE, UČÍ

JSME UMĚNÍM

Společně zkoumáme, šíříme,
prosazujeme a rozvíjíme kreativní učení tak,
aby se stalo přirozenou součástí vzdělávání.
Jsme platforma pro kreativní učení.

Pořádáme festival FUK.