Tereza Dobiášová: Umění nás učí víře v krásu…

Rozhovor

Už před více než 100 lety řekl český estetik Otokar Hostinský, že umění není jen třešničkou na dortu, jen jakousi okrasou, ale že odráží nejen naši společnost, ale svými specifickými prostředky ji také vytváří. Předsedkyně uMĚNÍM Tereza Dobiášová Krejčí v rozhovoru pro Světový týden kreativity ve vzdělávání hovoří o potřebě umění v každodenním životě, ale i nutnosti zapojovat ho přirozeně do vzdělávání.

 

Bob Kartous: Kreativita ve školství chybí...

Rozhovor

Kreativita a kreativní vzdělávání zatím nejsou nijak systémově zahrnuty do školského systému. Někteří učitelé je už uplatňují, jiní jsou přístupní ke změnám. Stále jich ale není většina. Nemůžeme počítat s tím, že by změna přišla zespodu vzdělávacího systému, říká v rozhovoru pro Světový týden kreativity ve vzdělávání ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous.

 

Světový týden kreativity ve vzdělávání

15.21. 4. 2022

Česko se letos zapojí do Světového týdne kreativity a inovací, poprvé zaměřeného na vzdělávání. Prostřednictvím odborné konference, kulatých stolů, workshopů, či kampaní na sociálních sítích, veřejnosti přiblíží principy a dopady kreativního vzdělávání. Poukáže zároveň na důležitou roli, kterou mohou mít kreativní odvětví v kontextu současné krizové situace na Ukrajině. 

 

Kreativní vzdělávání a NPO

Kulatý stůl

21. 4. 2022

Ve čtvrtek 21. 4. od 14:30 do 17:30 pořádá uMĚNÍM spolu s Kreativním Českem uzavřený kulatý stůl k tématu „Kreativní vzdělávání a Národní plán obnovy“, který navazuje na diskuzi Kreativní vzdělávání míří do Česka (FUK 2022). Akce probíhá v rámci Světového týdne kreativity ve vzdělávání.

 

Setkání pracovních skupin platformy

22. 4. 2022

Pozvánka pro členy. V pátek 22. 4. od 14:00 do 16:00 se bude v Domě U Kamenného zvonu (GHMP) konat pracovní setkání všech skupin platformy, v rámci kterého budeme mj. pracovat na rozvojové strategii platformy. Následovat bude networkové/ kulturní setkání v Pražském kreativním centru, které organizujeme společně s Kreativní Prahou (pod záštitou Hany Třeštíkové).

 

Nová koncepce vzdělávání

Připomínky

do 21. 4. 2022

Očekáváné hlavní směry revize RVP ZV je možné připomínkovat do 21.dubna. Jak a proč připomínkovat? Informace najdete zde. Dokument v pdf ke stažení zde . Podle NPI ČR „se jedná o materiál, který zásadním způsobem ovlivní způsob, jakým budeme v dalších letech v Česku vzdělávat naše děti“. 

 

Umění do lavic

Konference

4.—5. 5. 2022

NIPOS ve spolupráci s GASK pořádá konferenci na téma: Dětské umělecké aktivity jako cesta k trvalému zájmu o kulturu a umění. uMĚNÍM je partnerem akce. Je určena zejména pedagogům ZŠ, pracovníkům s dětmi a mládeží a studentům pedagogiky, ZUŠ, umělciům, zástupcům kulturních institucí aj. Více na webu konference.

 

FUK 2022 v číslech

Festival umění a kreativity ve vzdělávání – ohlédnutí

2. ročník Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání v číslech: 20 festivalových dnů, přes 4 000 návštěvníků, 140 programů, na 35 zapojených organizací. Prostřednictvím záznamů se lze vrátit k diskuzi o kreativním vzdělávání v době postcovidové, k diskuzi o tom, jak nezabít talent v zárodku, nebo k diskuzi s francouzským psychologem Borisem Cyrulnikem nejen na téma odolnost a wellbeing dětí.