Umění nás rozvíjí a učí nás být do budoucna vnímavější vůči sobě, okolí i naší planetě. Usilujeme o to, aby se tvůrčí přístupy staly nedílnou součástí vzdělávání. Věříme, že uměním měníme učení.

Platforma uMĚNÍM je zde pro:

_ sdílení a spolupráci v oblasti kreativního vzdělávání

_ rozvoj mezi aktéry kultury a vzdělávání

_ propagaci přínosů pro širokou veřejnost

_ advokacii kreativního vzdělávání vůči veřejné správě.

Platforma vznikla v roce 2019 a zatím ji tvoří 35 organizací a jednotlivců. Je organizátorem Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání FUK, který od roku 2021 propojuje kulturní a vzdělávací organizace a jednotlivce. Jeho cílem je představit široký potenciál kreativního učení. Festival je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Činnost platformy uMĚNÍM je podpořena z dotace poskytnuté z programu KU – Programu Kultura, spolufinancovaného z Finančního mechanismu EHP / Norska 2014-2021. Podpořený projekt: „Profesionalizace platformy uMĚNÍM“, výše podpory z Programu: 1 278 180 Kč. Projekt „Profesionalizace platformy uMĚNÍM“ dopomáhá spolku k rozvíjení mezioborové spolupráce umění a vzdělávání s významnými benefity pro obě oblasti. Umožňuje (skrz nastavení procesů pro spolupráci pracovních skupin, odborný rozvoj členů, rozvoj advokační činnosti, nastavení komunikační a fundraisingové strategie) realizovat mediační a advokační potenciál platformy. Pro členy platformy je projekt významný z hlediska rozvoje dovedností jejich pracovníků. V rámci projektu je prezentován, propagován a obhajován fenomén kreativního vzdělávání a mezioborové spolupráce mezi umělci, kulturními organizacemi, školami a subjekty veřejné správy.