Festival umění a kreativity ve vzdělávání – ohlédnutí

Festival umění a kreativity ve vzdělávání je za námi.

Díky všem, kteří s námi 10 dní proměňovali současné vzdělávání i sebe sama.

Poděkování patří všem kulturním subjektům, které se na festivalu podílely. 

Centrum současného umění DOX, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Galerie hlavního města Prahy, UUUL – dětské muuuzeum, Atrium na Žižkově, Sladovna Písek, Národní galerie Praha, Národní divadlo, Kunsthalle Praha, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, MenART, Designéři dětem, CinEd Česká republika, Sametové posvícení, ProFitArt, Památník ticha, Moravská galerie v Brně, Muzeum Říčany, Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla, Divadlo v Dlouhé, Studio Bubec, AI dětem, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Česká filharmonie, Supermarket wc = Dizajnpark a další!

Festival proběhl díky podpoře z Národního plán obnovy  Ministerstvo kultury České republiky, Evropská Unie, Magistrát hl. m. Prahy a Praha 7

Díky mediálním partnerům Česká televizeČT edu a EDUzín.