Rozhovor s Ilonou Havlíčkovou z Centra uměleckých aktivit Hradec Králové

  Letos se poprvé účastníte festivalu FUK s festivalem KREATFEST. Představila byste jeho myšlenku? 

  Myšlenka na kreativní festival vznikla vloni při nastavování strategie kreativního učení. Přišlo nám naprosto klíčové, abychom propojovali, vymýšleli, sdíleli a zažívali. Chtěli jsme namířit kreativní síly z různých stran a na různé úrovně. Chyběla nám rovina, která by zacílila na širší veřejnost, proto vznikla konference, která poskytuje teoretický rámec, a festival, který je ryze praktický a jeho hlavní myšlenkou je hledat cesty, jak propojovat tvořivost, umění a vzdělávání. Domníváme se, že myšlenky a principy kreativního učení jsou potřebné všude, že učení má mnoho podob a my vidíme jeho budoucnost ve spojení s kreativitou. Letos jsme se spojili s FUKem a s dalšími významnými kulturními aktéry kraje a festival celkově rozšířili a rozprostřeli do několika lokalit.

  Na co byste pozvala členy uMĚNÍM? 

  Druhý ročník nabídne bohatý třídenní program. Nechci vyjmenovávat jednotlivé workshopy, ale zajímá-li vás, jak nám může umělá inteligence usnadnit práci, ptáte se, proč by měly děti chodit do galerií, chtěli byste si osvojit techniky storytellingu, zjistit, jak slovní druhy tančí a který recyklovaný materiál dobře zní? Věnovat se muzikorelaxaci či si poskytnout barevné lázně, zjistit, jak pracovat s dětmi z vyloučených lokalit, nastavit správně světla, naučit se dobře mluvit, či si jen poslechnout kapelu a zahájit s námi festival. Nemáme připraveny jen workshopy, ale i diskuze a sdílení, letos jsme přizvali odbornici Marie Othilie Hundevadt z Norska, která se věnuje Art of Learning a také je koordinátorkou Creative Partnerships Norway, a kolegy z Budějovic 2028, kteří se budou zamýšlet nad kreativní myslí.

  Představila byste CUAHK? Jakým aktivitám se věnujete? A jaké místo u vás má kreativní učení?

  Kreativní učení je obor momentálně velmi dynamický a rozhodně podporovaný. Centrum uměleckých aktivit podporuje umělecké aktivity širší komunity v oblasti scénických oborů, fotografie, výtvarného umění, literatury, AV tvorby a kreativního učení. Pořádá mnoho odborných seminářů s uznávanými lektory a silnými uměleckými osobnostmi a vzdělávací akce v rámci projektu kreativního učení. Podněcuje amatérské umělce k tvorbě a podporuje vzájemnou výměnu jejich zkušeností. Nabízí prostory, zázemí a technické vybavení pro fotografickou a audiovizuální tvorbu.

  Jak se aktuálně daří realizovat projekty kreativního učení na Královéhradecku a jaký je výhled do budoucna?

  V letošním školním roce realizujeme 12 pilotních projektů kreativního učení společně s umělci na základních školách různého typu, včetně těch nízkoprahových. Věnujeme se pořádání putovních Inkubátorů, které jsou určeny k inkubaci programů kreativního učení v kulturních institucích a propojují edukátory s pedagogy. Daří se nám podporovat umělce v jejich druhé kariéře v rámci Konzervatoře pro lektory kreativního učení, kde se v devíti víkendových velmi zajímavých setkáních umělci a lektoři mají šanci zdokonalit v mnoha oblastech. Pořádáme konferenci a festival. CUA se věnuje kreativnímu učení i na poli audiovizuálního umění pro středoškoláky. Výhled do budoucna je bohužel silně odvislý od finančních prostředků. Nápadů máme mnoho, sháníme na ně peníze. Chtěli bychom se dále věnovat zmíněným oblastem, případně je více rozšířit na střední školy a více zacílit na pedagogy. Více o našich aktivitách si přečtete na našem webu Kreativní učení – CUAHK.

  Dalo by se něco zlepšit?

  Určitě. Všechno. Nikdy není nic dokonalé, momentálně mám pocit, že bychom mohli tu rozjetou mašinku trochu zpomalit, získat čas vše reflektovat, přenastavit a znovu zacílit.