3. 11. 2023

Další valná hromada platformy proběhla v listopadu 2023 v Pražském kreativním centru. Představili jsme projekt oborové mapy i nový formát Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání. Přivítali jsme nové členy: 

Barbora Škaloudová a Katarína Kalivodová vedly kreativní workshop k tvorbě etického kodexu. Péči o wellbeing našich členů i organizačního týmu jsme zajistili workshopem s Janou Bohutínskou na důležité téma prevence vyhoření v kultuře. Děkujeme za inspirativní a energií nabité setkání, které jsme mohli uskutečnit díky podpoře z Národního plánu obnovy.