PROSAZUJEME

Pracovní skupina ADVOKACIE

Hájíme a prosazujeme zájmy uměleckého a kreativního vzdělávání ve škole i mimo ni.

Hledáme nová propojení mezi rezorty a oblastmi, ve kterých může kultura a umění fungovat jako nástroj k naplnění aktuálních výzev a řešení dlouhodobých problémů (sociální inkluze, klimatická změna apod.).

Spolupracujeme s ostatními pracovními skupinami platformy a výstupy jejich práce komunikujeme směrem „ven“ – veřejné správě, dalším institucím a organizacím oblasti umění a kultury.

Sledujeme aktuální dění v oblasti strategického plánování, abychom mohli pružně reagovat na aktuální výzvy.

Cíle pro rok 2022 

_ Zmapujeme klíčové priority na lokální, státní i mezinárodní úrovni ve třech oblastech: Stakeholders: administrativa / veřejná správa všech úrovní (politici, úředníci), akademická sféra, partneři (asociace, organizace, instituce a spolky s podobnými zájmy), komunita (realizátoři a cílová skupina kreativního vzdělávání).

_ Východiska / strategické dokumenty: příležitosti ve strategických dokumentech, legislativní bariéry, dobrá praxe.

_ Výstupy / strategický dialog, networking: účast platformy ve strategických pracovních skupinách, platformách, asociacích, debatách a konferencích / legislativní změny / odborné články, studie, výzkumy / certifikát značka kvality, pilotáže apod., hledání dalších potenciálních partnerů.