ROZVÍJÍME

Pracovní skupina NETWORKING

Propojujeme aktéry, kteří usilují o systémovou změnu ve vzdělávání.

Pečujeme o rozvoj členů organizace a vzájemné sdílení zkušeností.

Podporujeme vzájemný mentoring mezi organizacemi.

Cíle pro rok 2022

_ Realizace 4 networkingových workshopů na výměnu know how a na podporu vzájemného mentoringu organizací a sdílení zkušeností.

_ Rozšíření platformy o další relevantní partnery (posílení zástupců z regionů a z akademické obce, hlavně pedagogických fakult a uměleckých škol).