ŠÍŘÍME

Pracovní skupina KOMUNIKACE

Vedeme celospolečenskou diskuzi o možnostech a dopadech umění ve vzdělávání.

Jsme organizátory celorepublikového Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání.

Pořádáme odborné konference, kulaté stoly, diskuze.

Cíle pro rok 2022

_ Pro společný hlas získáváme další instituce i jednotlivce.

_ Vytváříme přesahy kreativního vzdělávání do dalších oblastí.

_ Šíříme FUK – Festival umění a kreativity ve vzdělávání do dalších regionů.