ZKOUMÁME

Pracovní skupina EVIDENCE BASED

Vedeme odbornou a obsahovou linii kreativního vzdělávání v rámci platformy.

Odborně zastřešujeme téma, vnášíme vhled a spolupracujeme s aktéry mimo platformu (S.K.A.V., Národní plán obnovy a další).

Shromažďujeme výzkum a dobrou praxi ze zahraničních a českých zdrojů.

Cíle pro rok 2022

_ Vytvoříme doplňující materiály k definici kreativního vzdělávání (slovník pojmů, fokusové rozhovory s učiteli, umělci, dětmi, mladými lidmi, akademiky), zpracujeme podklady k Národnímu plánu obnovy.

_ Povedeme interní odborné diskuze a minikonference k dílčím tématům kreativního vzdělávání (teoretické koncepty, přesahy na vzdělávací politiky, evaluace KV, art based research).