Tereza Krejčí _ UUUL _ předsedkyně

Autorka, režisérka, dramaturgyně, kurátorka a kulturní manažerka. Vystudovala dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie Múzických umění v Praze. Pracuje jako kurátorka interaktivních expozic pro děti a doprovází nově vznikající muzejní projekty. Pět let byla ředitelkou Sladovny Písek o.p.s. Pro Hands On! International Association of Children Museums vede vývoj značky kvality pro muzea.

TD.2@email.cz

 

Zuzana Demlová _ KVAS

Působí mezioborově v oblastech komunity, umění a vzdělávání. Je spoluzakladatelkou sdružení KVAS, v němž vede projekty zaměřené na veřejný prostor. V rámci naplňování strategie pro kulturu vedla projekt Jihlava vzdělává kulturou. Je absolventkou oboru multimédia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Spolupracuje se Společností pro kreativitu, NF Eduzměna aj. Ambasadorka pracovní skupiny Advokacie.

zuzrez@gmail.com

 

Katarína Kalivodová _ SPKV

Původní profesí performerka působila v divadlech a nezávislých uměleckých uskupeních v Evropě a také jako vysokoškolská pedagožka (Akademie umění). Ve Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání vede tvorbu programů na rozvoj kreativity a designového myšlení. Od července 2020 je ředitelkou SPKV. Ambasadorka pracovní skupiny Knowledge base.

katarina.kalivodova@spkv.education

 

Jiří Raiterman _ DOX

V Centru současného umění DOX vede vzdělávací a rodinné programy a podílí se na různých projektech na pomezí současného umění a vzdělávání. Po studiu učitelství výtvarné výchovy působil mj. jako kurátor edukativních činností v Národní galerii v Praze, vyučuje na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě. Ambasador pracovní skupiny Komunikace.

jiri@dox.cz