Rozhovor s Terezou Vlašimskou: Kreativním vzděláváním motivujeme k podnikavosti, vlastní iniciativě a občanství

V loňském roce jste jako první z partnerů uspořádali větší formát regionálního FUK festivalu. Jak se to povedlo?

Důvodů pro uspořádání FUKu v Karlovském kraji bylo více. Třeba učitel z Aše nemá tolik času dorazit do Prahy na dvouhodinový workshop a zase zpět. I my jako lektoři jsme se chtěli vzdělávat a být celý týden v Praze nebylo možné. Kromě toho festival FUK je tak skvělá myšlenka, že si zaslouží, aby o ní věděli i učitelé, lektoři a všichni, kteří se zabývají vzděláváním mimo Prahu. První ročník byl plný zajímavých workshopů, seznámili jsme s novými lektory, pedagogy i odborníky, kteří se věnují kreativnímu učení a rozšířili myšlenku festivalu. Co víc si od prvního ročníku můžeme přát.

Co chystáte pro tento ročník?
Oslovili jsme další organizace v kraji, tak aby festival neprobíhal jen v krajském městě, ať už to bude letos v knihovně v Chodově, nebo na zámku ve Valči. Rozšířili jsme nabídku i pro školy. Chystáme pilotní workshopy, v rámci kterých si budeme testovat nové programy zaměřené na kariérní vzdělávání pod názvem „Kreativcem v životě“. Nedílnou součástí i letos bude, že k nám zveme organizace z jiných krajů, aby se lektoři a pedagogové měli možnost inspirovat od jiných organizací. My jako organizace neumíme vše a jsem rádi, když můžeme s někým spolupracovat a představit aktivity, které zde nejsou. 

Představila bys vaše Kreativní centrum DIZAJNPARK? Čemu všemu se věnujete? A jaké místo u vás má kreativní učení?
Prostor bývalých toalet, ve kterém jsme 18 let provozovali galerii Supermarket wc, nám začal být malý. Teď fungujeme v novém prostoru Výměník pod názvem Dizajnpark, kde provozujeme centrum kreativního vzdělávání a designu a pěstujeme tu radost z poznání. Kreativním vzděláváním motivujeme k podnikavosti, vlastní iniciativě a občanství. Vytváříme prostor k poznání, setkávání, zážitkům a zatraktivňujeme tím karlovarský kraj pro místní i budoucí nové obyvatele.

Prostřednictvím vzdělávacích workshopů, dílen a přednášek učíme nejen děti kreativně myslet, ale také umět si poradit. Naší hlavní vzdělávací oblastí je designové myšlení, skrze které učíme různé cílové skupiny myslet jako designéři a generovat nápady.

Jak se obecně daří realizovat projekty kreativního učení na Karlovarsku?

Problém je, že když se řekne kreativní vzdělávání, i učitel nebo ředitel ho má spojené pouze s výtvarnou výchovou nebo vyráběním. My vnímáme kreativní vzdělávání komplexně, jako schopnost umět si poradit v běžném životě, být kreativní v tom, co dělám, umět improvizovat, dělat chyby, kriticky myslet, spojovat a propojovat věci, lidi a myšlenky, prostě být aktivní. To je to, co je ve vzdělávání potřeba. Máme štěstí, že na systematických věcech, jako je oblast designového nebo projektového myšlení, které nyní pilotujeme, spolupracujeme s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání. Další jiskřičkou naděje jsou zde v kraji MASky, které se snaží toto téma dávat do Místních akčních plánů a tím toto téma zviditelňovat. Jinak nejsou projekty kreativního vzdělávání nijak systematicky podporovány. Díky našemu know how nás spíše oslovují organizace z jiných krajů, ať už je to Inovační centrum Olomouckého kraje, Asociace divadelních lektorů nebo Městská knihovna v Praze.

Co by vám pomohlo, aby se situace zlepšila?

Více lidí, kteří jsou otevření, mají vize, nebojí se a chtějí spolupracovat. Vytvářet skrze cílové skupiny (školy, učitele, zřizovatele, rodiče, politiky, vzdělávací organizace atd.) společný funkční vzdělávací ekosystém, kde má každý své místo.