OBOROVÁ MAPA KREATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Open call

Nechcete chybět na OBOROVÉ MAPĚ KREATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ? Přihlaste se do Open callu pro skvělé příklady kreativního vzdělávání – přihlaste své projekty kreativního učení pro širokou i odbornou veřejnost!

OBOROVÁ MAPA, která právě vzniká pod hlavičkou platformy uMĚNÍM, usnadní orientaci v nabídce projektů kreativního vzdělávání napříč regiony školám, pedagogům, rodičům, ale i odborné veřejnosti. Připojte se k organizacím, které se věnují kreativnímu vzdělávání, jako je Národní galerie Praha, Tanec Praha, Centrum současného umění DOX, Free Cinema či Klub mladých diváků aj. 

Proč nesmíte chybět na OBOROVÉ MAPĚ?

“Jednoho dne to třeba bude tak, že až rodiče budou přemýšlet, co dělat s dětmi o víkendu, učitelé, jak dát výuce šmrnc, úředníci, jak změnit svoje město, že se ti všichni podívají na oborovou mapu kreativního vzdělávání, a tam najdou, co hledají. Učení se stane uměním, umění zase ( i mimo jiné) způsobem, jak žít, učit se lépe, … jak uzdravovat města a lidi. A aby to tak mohlo být, tak začínáme!” 

                                                                         Tereza Dobiášová Krejčí, předsedkyně uMĚNÍM

Co přesně je kreativní vzdělávání?

Kreativní vzdělávání je mezioborový přístup k procesu učení se. Rozvíjí kreativitu a kreativní myšlení, jedny ze zásadních kompetencí pro 21. století. Je založené na symbióze znalostí, dovedností, hodnot a osobních zkušeností.

Prostřednictvím umění vytváří podmínky pro větší autonomii dětí i dospělých. Umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce. Zapojením umění do procesu učení vytváříme bezpečné, nekompetitivní a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého tak, aby se projevila jeho originalita a autenticita.

Tento přístup ke vzdělávání klade důraz na participativní zapojení žáků do rozhodování, kritickou reflexi a spolupráci. Vede k posílení hlasu dětí a umožňuje převzetí odpovědnosti v osobní i společenské rovině. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti.

Co je Platforma uMĚNÍM? 

Platforma vznikla v roce 2019 a zatím ji tvoří přes 40 organizací a jednotlivců. Je organizátorem Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání FUK, který od roku 2021 propojuje kulturní a vzdělávací organizace a jednotlivce. Naším cílem je představit široký potenciál kreativního učení. uMĚNÍM je zde pro: 

Více na umenim.cz

Poslední krok

Vyplňte TENTO FORMULÁŘ nejpozději do 30. 11. 2023.

Své dotazy posílejte na adresu katerina.bilkova@umenim.cz

Tento projekt je realizován v  rámci aktivit projektu “uMĚNÍM: Posilujeme hlas kreativního vzdělávání”, realizovaného za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury. 

Registrační číslo projektu: 0313000262.