MAPA uMĚNÍM je efektivní nástroj pro školy i rodiče, který usnadní orientaci v nabídce projektů nabízejících kreativní přístupy ve vzdělávání napříč ČR. Vzniká pod hlavičkou platformy uMĚNÍM. Její spuštění je plánováno na únor 2024.

Jak vznikla myšlenka vytvořit mapu kreativního vzdělávání a pro koho je určena?

MAPA vznikla přirozeně jako průsečík různých aktivit platformy uMĚNÍM, která se paralelně snažila a snaží o definování kreativního učení, tedy pojmenování toho, co je a co není. Ruku v ruce s tím jde snaha o zviditelnění kreativního učení ve veřejném prostoru, proto pořádá každoročně Festival umění a kreativity ve vzdělávání (FUK). A protože jedním z hlavních cílů FUKu je zažít a objevit (si) kreativní učení, přirozeně se objevila i potřeba srozumitelně a strukturovaně komunikovat nabídku těchto programů. Samozřejmě je to pro organizace a subjekty, které takové vzdělávání nabízí, příležitost zviditelnit se. Primárně je ale mapa určená pedagogům, kteří si mohou vybrat některý z programů pro sebe a své studenty a žáky. Nabídku může využít i kdokoliv jiný, třeba rodič, který škole, kam dochází jeho dítě, doporučí program, který ho zaujal. Prostřednictvím MAPY mohou zjistit, že v jejich lokalitě funguje zajímavá organizace, o které dosud nevěděli, a propojit se s ní.  

Jak mohu jako učitel mapu konkrétně využít? 

Kromě toho, že učitelům do určité míry garantuje kvalitu nabízených programů, je možné si podle své potřeby filtrovat požadovaný program podle lokality, uměleckého oboru, tedy i kombinaci předmětů. Pak je možné vybrat si konkrétní věkovou kategorii a další základní kritéria. 

Jak probíhal výběr organizací, jejichž programy se na mapu dostaly?  

Výběr probíhal ve dvou liniích. Platforma uMĚNÍM má více než 40 členů; organizací působících v kreativním vzdělávání, většinou s dlouholetou praxí a zkušeností, které kvalitu garantují (mj. Národní galerie Praha, Centrum současného umění DOX, Máš umělecké střevo?, Post Bellum, Asociace divadelních lektorů) a mnoho dalších je opakovaně součástí festivalu FUK (např. Sladovna Písek, Moravská galerie v Brně). U nich máme úroveň programů ověřenou. A druhá cesta výběru byla na základě hodnocení projektů přihlášených do opencallu dle kritérií definice kreativního učení. Nejde tedy o prodejní katalog, kvantitativní výběr, ale kvalitativní a reprezentativní seznam toho dobrého v rámci České republiky.

Jaká je představa, kam by se měla mapa dále vyvíjet? 

Aktuální spouštíme pilotní verzi a sbíráme zpětnou vazbu. Naší ambicí je být co nejdůslednější ve sledování kvality kreativního učení, ale především směrem ke vzájemnému učení se. A bylo určitě skvělé, kdyby se kvalitní seznam stále rozšiřoval.