Právě jsme uzavřeli dvouměsíční program učení se, podpory mezi členskými organizacemi a sdílení společných témat.

Setkávání proběhlo formou:

_ peer-to-peer setkávání

_ mentorských návštěv v partnerské organizaci

_ série setkání formou mastermind skupiny

_ advokační skupiny

Společná reflexe byla potvrzením, že program dává členům smysl: 

“Byla jsem překvapená, jak se můžeme vzájemně obohatit, kolik toho máme společného, přestože jsme každý z jiné organizace.”

“Je důležité vidět, že nejsme konkurence, můžeme se od sebe učit a společně se rozvíjet.”

”Bylo pro nás cenné čerpat inspiraci od zkušenější organizace. Např. nám chybí metodika a díky tomuto setkávání se v tom můžeme posunout.” 

“Má to větší sílu, když se shodneme a společně něco prosazujeme.”

V rámci jednotlivých skupin se rozvinula rozmanitá témata, kterým se budeme nadále věnovat, od revizí RVP, přes evaluaci projektů, získávání zpětné vazby, hledání společného jazyka a komunikace kreativního vzdělávání, kritéria kvality kreativního vzdělávání až po tvorbu Manuálu kreativního učení pro školy. V rámci advokační skupiny vzniklo stanovisko k revizím RVP, k jehož podpisu se připojilo mnoho respektovaných organizací.

Z počtu organizací, které se do programu kolegiálního sdílení přihlásily, a těch, které dorazily na závěrečnou reflexi, je vidět jasný zájem o takový typ formátu. 

“Cením si otevřené komunikace na setkáních, sdílení zkušeností a považuji za podstatné společné řešení problémů,” říká Zuzana Demlová /Kvas/, která měla koordinaci programu na starosti spolu s Lucií Štůlovou Vobořilovou /AVU/. 

“Všichni účastníci zmiňovali především benefity takových setkání. Organizace mají už teď naplánovaná další setkání a společné aktivity. Výstupem závěrečného setkání je akční plán pro kolegiální sdílení na období září – prosinec 2024. Je skvělé vidět, že se do programu přihlašují další lidé – mají obrovskou chuť pokračovat a to nejen jako účastníci, ale i jako koordinátoři a organizátoři těchto setkání. Osobně z toho mám velkou radost, protože je vidět, že platforma žije. Členové organizací se chtějí potkávat a sdílet. Opakovaně zaznívala slova jako vzájemná podpora a porozumění, potřeba setkávat se v kultivovaném prostředí a řešit konkrétní věci, které nás pálí. Osobní setkávání úplně bourají představu o vzájemné konkurenci. Kolegiální sdílení – doslovně,” dodává Zuzana. 

Projekt kolegiálního sdílení jsme realizovali díky finanční podpoře projektu uMĚNÍM: Posilujeme hlas kreativního vzdělávání od EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.